Żeromski (jego podpis w kapliczce) w Świętej Katarzynie.

Posted on