Foto Odlot

Moje prace foto-graficzne, które wysłałem na Międzynarodową Wystawę Foto-Graficzną FotoOdlot w Rzeszowie. Dwie z trzech prac zakwalifikowały się do Wystawy.