Sacrum

sacrum – [łac., ‘to, co święte’ < sacer ‘święty’], podstawowa kategoria religioznawcza oznaczająca wszystko, co należy do sfery religijnej, przeciwstawione sferze świeckości (profanum).

I takie też będą tutaj pojawiać się fotografie – kościoły z zewnątrz i wewnątrz, kapliczki itp.

Małe wspomnienie wakacji – Cerkiew i kapliczka w Gorajcu.

Kościół w Grębowie.

Klasztor O.O. Dominikanów w Tarnobrzegu