Jesień

Stale – grudzień 2017 r.


Jeziórko – październik 2017 r.


Stale – październik 2018


Tarnobrzeg – październik 2018