Zawsze nie ma nigdy – Ewelina Pietrowiak

Ten styl pisarstwa poznam niemal zawsze, a niektóre sformułowania są jakby znakiem wodnym autora. W skrócie – Jerzy Pilch – mistrz opowiadania. Tym razem wczuć się możemy w bohatera, którym jest sam Wielki Mistrz. Ta książka to wywiad rzeka z Pilchem. Czyta się rewelacyjnie.