Powrót zimy.

Dziś (17 marca) zima zaskoczyła nawet cyklistów.